2018-6-19 Mirades Violeta, Associació de dones

2018-5-11 Mirades Violeta, Dones escriptores, 2ª part

2018-4-23 Mirades Violeta, Els límits de la seducció