Últim informatiu

Últim plenari

Leave Blank
Dilluns 4 desembre

14:30 hores Informatiu   + En la tella pell  +  En la bona vida 

20:30 hores Informatiu  + En la tella pell  +  En la bona vida 

Dimarts 5 de desembre

14:30 hores Informatiu + 100% esport + En la teua pell

20:30 hores Informatiu +100% esport + En la teua pell

Dimecres 6 de desembre

 14:30 hores  En la teua pell + 100% esport + La bona vida

20:30 hores   En la teua pell + 100% esport + La bona vida

 

Dijous 7 de desenbre

 14:30 hores Informatiu   + Hui toca + Enla teua pell

20:30 hores Informatiu +   Hui toca + En la teua pell

Divendres 8 de desembre

14:30 hores Hui toca + 100% esport

20:30 hores Hui toca + 100% esport

.

 

Dissabte 9 de desembre

16:00 hores Informatius de la setmana + 100% esports

 

 

Diumenge 10 de desembre

16:00 h  Hui toca… + En la teua  pell